Wiedza

Rodzaje oraz klasy betonu

Beton– podstawowa nazwa wyrobu, który towarzyszy ludziom od tysiącleci, kryje w sobie tak naprawdę wiele znaczeń. A co za tym idzie – jeszcze więcej zastosowań. Nie użyjemy takiego samego betonu do wszelkich prac budowlanych, ponieważ jego skład oraz parametry muszą ściśle odpowiadać normom, a tym samym warunkom eksploatacji. Istnieje wiele kryteriów podziału betonu. Aby móc nimi operować, należy zacząć od podstaw.

Z czego składa się beton?

W czasach starożytnych do produkcji betonu używano piasku, żwiru i zaprawy wapiennej. Rzymianie wzbogacali beton popiołem wulkanicznym, dzięki czemu uzyskiwał właściwości wodoodporne. W XIX wieku do użycia wszedł masowo cement portlandzki, który zrewolucjonizował produkcję betonu. Dzięki cementowi beton stał się tańszy, powszechniejszy, a także uzyskał lepsze parametry fizykochemiczne. Podstawowymi komponentami współczesnego betonu są: cement, kruszywo oraz woda. Nie może to być ani woda słona, ani też zanieczyszczona chemicznie, ponieważ niepożądane substancje ujemnie wpływają na jakość betonu.

Podstawowe podziały betonu

Pojęcie beton zwykły pochodzi z podziału betonu pod względem gęstości (ciężaru objętościowego). Beton zwykły dzielimy na dwie zasadnicze kategorie:

 • o gęstości od 2200 do 2600 kg/m³ – wykorzystywany najczęściej do elementów konstrukcyjnych (również żelbetowych);
 • od 2000 do 2200 kg/m³ – z użyciem kruszywa porowatego, stosowany m.in. do ścian osłonowych oraz do produkcji pustaków.

W tym podziale wyróżniamy jeszcze:

 • beton ciężki (pow. 2600 kg/m³) – stosowany do budownictwa specjalistycznego;
 • beton lekki (od 800 do 2000 kg/m³) – jest to najczęściej beton komórkowy.

Beton towarowy jest pojęciem częściowo umownym, gdyż w zasadzie tym mianem można określić wszystkie betony produkowane w betoniarniach i transportowane do miejsca przeznaczenia. W handlu określenia beton towarowy używa się zazwyczaj dla grupy betonów zwykłych o najczęstszym zastosowaniu, którym nie nadaje się odrębnej nazwy, związanej ze specjalnymi parametrami.

Betony wodoszczelne i specjalistyczne

Beton wodoszczelny (lub wodoodporny) wymagany jest wszędzie tam, gdzie będzie narażony na działanie wilgoci (konstrukcje hydrotechniczne, podpiwniczenia na podmokłych gruntach etc.). Wodoszczelność betonu zależy od jego porowatości, a także od zastosowania specjalnych dodatków.

Beton specjalistyczny uzyskuje się w wyniku zastosowania unikatowych mieszanek komponentów, zarówno pod kątem kruszywa, specjalnych gatunków cementu, jak również dodatków chemicznych i mineralnych. Sam proces produkcji betonów specjalistycznych jest na ogół dużo bardziej złożony od procesu produkcji betonu zwykłego. Wśród betonów specjalistycznych możemy wymienić m.in.:

 • żelbet,
 • beton zbrojony
 • polipropylenem,
 • jastrych,
 • beton polimerowy,
 • fibrobeton,
 • żużlobeton,
 • asfaltobeton i wiele innych.

Odrębnym zagadnieniem jest tzw. beton suchy, stosowany zazwyczaj jako warstwa utwardzająca pod budowę dróg, chodników, placów i parkingów.

Klasy wytrzymałości betonu

Istnieją dwa typy oznaczeń dla wytrzymałości betonu na ściskanie. Wprowadza to często dezinformację wśród odbiorców, dlatego poniżej prezentujemy oznaczenia w dwóch wariantach dla betonu towarowego:

C8/10 – dawna B10,
C12/15 – dawna B15,
C12/20 – dawna B20,
C20/25 – dawna B25,
C25/30 – dawna B30,
C30/37 – dawna B37,
C35/45 – dawna B45,
C40/50 – dawna B50,
C45/55 – dawna B55,
C50/60 – dawna B60.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w kwestii dobrania właściwego betonu, należy pokierować się wskazówkami producenta.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików Cookies i akceptujesz Politykę Prywatności Spec-bet.