Wiedza

Odwodnienie drogowe powierzchniowe i wgłębne – porównanie systemów

Podczas projektowania i budowy infrastruktury drogowej należy poświęcić wiele uwagi instalacji odprowadzającej m.in. wody opadowe. Ma ona kluczowe znaczenie zarówno pod kątem trwałości konstrukcji budowlanych, jak i bezpieczeństwa ich eksploatacji. W zależności od potrzeb może mieć formę odwodnienia powierzchniowego lub wgłębnego. Sprawdź już teraz, czym wyróżniają się te systemy i gdzie są stosowane!

Odwodnienia drogowe – dlaczego są istotne?

Długotrwałe oddziaływanie wód opadowych na konstrukcje budownictwa drogowego może stopniowo prowadzić do ich destrukcji. Mają negatywny wpływ m.in. na:

  • podłoża – obniża się ich nośność, co prowadzi do utraty stabilności gruntu i powstawania różnych deformacji,
  • pobocza i wysokie skarpy, które mogą się osuwać,
  • tunele – zalewanie i osłabianie betonowych elementów.

Wszystko to sprawia, że podczas budowy dróg należy przygotować wydajną instalację odprowadzającą wody opadowe. W niektórych przypadkach niezbędne jest również uregulowanie naturalnych cieków wodnych. Pozwalają na to drogowe odwodnienia powierzchniowe lub wgłębne, które dobiera się do rodzaju infrastruktury.

Drogowe odwodnienia powierzchniowe

Tego typu rozwiązania wykorzystywane są do odprowadzania wód opadowych oraz pochodzących z roztopów. Budowa odwodnienia powierzchniowego ma na celu ograniczenie możliwości ich przesiąkania do gruntu. Chroni tunele przed zalewaniem i zapobiega podmywaniu dróg. Składa się z 3 podstawowych elementów:

  • spływu kierującego deszczówkę w stronę urządzenia odwadniającego,
  • systemu odbierającego wodę ze spływu – musi być ułożony poprzecznie do infrastruktury,
  • zbiornika.

Odwodnienie wgłębne

Ten system związany jest z ciekami oraz podziemnymi zbiornikami wodnymi. Służy do obniżenia ich poziomu tak, aby znalazł się on np. pod przejściem podziemnym. Gdy jest to niemożliwe, m.in. w związku z czynnikami środowiskowymi, ma on na celu zmniejszenie ciśnienia, jakie woda wywiera na ściany tunelu.

Ponieważ odwodnienia wgłębne wykonuje się pod ziemią, należy je przygotować na etapie budowy infrastruktury drogowej. Podstawą systemu są sączki drenażowe, poprzeczne i systematyczne. Zbierają wodę i kierują do zbiornika, z którego następnie wypływa na powierzchnię grawitacyjnie lub jest przepompowywana.

Czego używa się do budowy odwodnienia drogowego?

Obecnie zarówno powierzchniowe, jak i wgłębne odwodnienia wykonuje się z betonowych prefabrykatów. Są bardzo wytrzymałe, a przy tym obniżają koszt inwestycji, usprawniając proces ich montażu. Poszczególne części takich systemów zalicza się do tzw. grupy KPED, czyli Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych. Obejmuje ona m.in. różnego rodzaju korytka, przykanaliki, wyloty drenu, piaskowniki i wiele więcej.

Budując odwodnienia drogowe korzystaj ze sprawdzonych elementów KPED

Odpowiednie zaprojektowanie odwodnienia drogowego ma oczywiście kluczowy wpływ na jego efektywność. Jednak istotna jest również trwałość systemu powierzchniowego czy wgłębnego, która zależy od jakości zastosowanych materiałów. Jeśli szukasz sprawdzonych elementów KPED, skorzystaj z oferty firmy Spec-Bet. Mamy szeroki wybór prefabrykatów betonowych – już dziś poznaj nasz asortyment!

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików Cookies i akceptujesz Politykę Prywatności Spec-bet.