Katalog powtarzalnych elementów drogowych - KPED 02.16, 01.14, 01.20

Elementy KPED

Budowa dróg jest inwestycją wymagającą ogromnej wiedzy, doświadczenia, współpracy z odpowiednimi ludźmi i posługiwania się właściwym sprzętem. Do niezbędnych rzeczy należy doliczyć również prefabrykaty betonowe, z których składają się np. elementy systemu drenażowego. W poniższym zestawieniu prezentujemy Państwu katalog powtarzalnych elementów drogowych.

KPED 01.25 Korytko Skarpowe Trapezowe

Nasze korytko skarpowe to element produkowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta 01.25. Służy do odprowadzania wody z pasa drogowego po skarpie. W trakcie obfitych opadów deszczu zgromadzająca się szybko woda potrafi bardzo mocno zassać koła pojazdu. Następuje wtedy gwałtowny, mimowolny ruch kierownicą w stronę pobocza. Korytka skarpowe zapewniają skuteczne odprowadzanie nurtu wody z nawierzchni jezdni. Stanowią więc ochronę kierowców przed nieoczekiwanym zjazdem na bok podczas pokonywania trasy w deszczu.

Wymiarami przystosowany do przechwycenia wody z wylotu drenu wg KPED 01.20.

Waga elementu ok. 48 kg / 32 sztuki na palecie

Zapotrzebowanie 2,5 szt/m ścieku
Produkowany z betonu o parametrach: C 30/37 – W8 – F150
(Inne parametry na zamówienie)

Ściek skarpowy to element zbrojony

KPED 01.20 Wylot drenarski

Element produkowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta 01.20. Wylot drenarski KPED 01.20 służy do wyprowadzenia wody z rurociągu na skarpę. Jego zastosowanie jest kluczowe dla sprawnego odprowadzania nadmiaru deszczówki. Zbierająca się woda na poboczu musi zostać natychmiastowo przetransportowana w kierunku zbiornika retencyjnego. Wylot drenarski jest produkowany z otworami o średnicach 210 lub 260 mm.

Na zamówienie możliwe inne otwory (max. 260mm).

Wymiarami przystosowany do korytka skarpowego trapezowego KPED 01.25.

Waga elementu ok. 180 / 3 sztuki na palecie

Produkowany z betonu o parametrach: C 30/37 – W8 – F150
(Inne parametry na zamówienie)

Element zbrojony

KPED 02.16 Wylot Drenu

Element produkowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta 02.16. Ten rodzaj wylotu drenu służy jako obudowa odprowadzenia wody z rurociągu na skarpę lub do cieków wodnych i rzek. Jest to bardzo solidny wylot betonowy o odpowiednim zazbrojeniu. Dzięki swoim parametrom skutecznie stabilizuje rurę, przez którą przepływa deszczówka. Element KPED 02.16 znajduje zastosowanie w systemach odwadniających wszelkiego rodzaju dróg, szczególnie na węzłach, zjazdach i rozjazdach tras szybkiego ruchu. Prefabrykaty drenarskie są przystosowane do współpracy z innymi elementami betonowymi, do których zalicza się np. ściek trapezowy.

Produkowany z otworami o średnicach maksymalnie na rurę fi 600. Otwory wiercone wg zapotrzebowania Klienta.

Jako opcję oferujemy możliwość doposażenia wylotu drenu w kratę stalową.

Waga elementu ok. 800kg

Produkowany z betonu o parametrach: C 30/37 – W8 – F150

(Inne parametry na zamówienie)

Element zbrojony

KPED 01.14 Piaskownik

Element produkowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta 01.14.

Piaskownik służy do wprowadzania wód opadowych ze spływu powierzchniowego do rurociągów za pośrednictwem studni wpadowej- zazwyczaj z osadnikiem z jednoczesnym przechwyceniem cząstek stałych niesionych przez wodę. Jest elementem o zasadniczym znaczeniu podczas odprowadzania wody i wyłapywania stałych zanieczyszczeń. Piaskownik KPED 01.14 może zostać przystosowany do różnego rodzaju kręgów, tak, by zapewniać maksymalną przepustowość.

Piaskownik wyposażony jest w dwie kraty – wlotową i wylotową.

Element produkowany do kręgów o średnicach fi 100, 1200, 1500 i 2000mm

Waga elementu ok. 2400 kg

Produkowany z betonu o parametrach: C 30/37 – W8 – F150

(Inne parametry na zamówienie)Element zbrojony

KPED 01.03 Przykanalik Okrągły

Element produkowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta 01.03.

Przykanalik okrągły służy do odwodnienia liniowego, stosowany do konstrukcji ścieku drogowego, skarpowego i umocnienia dna rowu. Spełnia podobną funkcję do przykanalika skośnego w odprowadzaniu deszczówki pojawiającej się na poboczu jezdni.

Długość: 40 cm

Szerokość: 60 cm

Wysokość: 15 cm

Waga elementu ok. 64kg / 20 sztuk na palecie

Zapotrzebowanie – szt/m – 2.5

Produkowany z betonu o parametrach: C40/50

KPED 01.05 Przykanalik Skośny

Element Produkowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta 01.05.

Przykanalik skośny służy do odwodnienia liniowego i często stosowany jest jako ciek prowadzony wzdłuż krawędzi drogi. Prowadzi wodę do innych elementów systemu odprowadzania wody z dróg w tym do korytek skarpowych. Zapewnia bezpośrednią ochronę kierowców przed zjechaniem na pobocze przez usunięcie nurtu wody z jezdni.

Długość: 40 cm
Szerokość: 50 cm
Wysokość: 20 cm

Waga elementu ok. 70kg / 16 sztuki na palecie

Zapotrzebowanie – szt/m – 2.5
Produkowany z betonu o parametrach: C40/50

KPED 03.10 Dyble Betonowe

Dyble betonowe to niewielkie elementy – prefabrykaty budowlane, które są przeznaczone do wzmacniania skarp, dna rowów, oraz wylotów urządzeń wodnych. Można je zaobserwować szczególnie na usypanych skarpach wiaduktów czy węzłów. Takie umocnienia powodują stabilizacje ziemi nasypowej, która bez tego, pod wpływem opadów deszczu, stanowiłaby ogromne zagrożenie dla pojazdów.

Dyble Betonowe Spec-Bet produkowane są w dwóch rozmiarach ich grubości: 12cm oraz 15cm

Produkowany z betonu o parametrach: C25/30

Wszystkie oferowane przez nas prefabrykaty betonowe do budowy dróg są produkowane według norm zawartych w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych.

Dyble betonowe parametry
Rozmiar
Waga [kg]
Ilość sztuk na palecie [szt]
12 cm
32
48
15 cm
42
40

Oferta

Budownictwo
drogowe

Budownictwo
drogowe

Zapoznaj się ...

Kanalizacja

Budownictwo
ogólne

Budownictwo
ogólne

Zapoznaj się ...

Galanteria
betonowa

Galanteria
betonowa

Zapoznaj się ...