Elementy KPED

Elementy KPED

Poniżej znajdą Państwo ofertę dotyczącą produktów z kategorii Elementy KPED:

KPED 01.25 Korytko Skarpowe Trapezowe

Element produkowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta 01.25. Korytko Skarpowe Trapezowe służy do odprowadzania wody z pasa drogowego po skarpie.

Wymiarami przystosowany do przechwycenia wody z wylotu drenu wg KPED 01.20.

Waga elementu ok. 48 kg / 32 sztuki na palecie

Zapotrzebowanie 2,5 szt/m ścieku
Produkowany z betonu o parametrach: C 30/37 – W8 – F150
(Inne parametry na zamówienie)

Element zbrojony

KPED 01.20 Wylot Drenu

Element produkowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta 01.20. Wylot Drenu służy do wyprowadzenia wody z rurociągu na skarpę. Produkowany z otworami o średnicach 210 lub 260 mm. Na zamówienie możliwe inne otwory (max. 260mm).

Wymiarami przystosowany do korytka skarpowego trapezowego KPED 01.25.

Waga elementu ok. 180 / 3 sztuki na palecie

Produkowany z betonu o parametrach: C 30/37 – W8 – F150
(Inne parametry na zamówienie)

Element zbrojony

KPED 02.16 Wylot Drenu

Element produkowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta 02.16. Ten rodzaj wylotu drenu służy jako obudowa odprowadzenia wody z rurociągu skarpę lub do cieków wodnych i rzek.

Produkowany z otworami o średnicach maksymalnie na rurę fi 600. Otwory wiercone wg zapotrzebowania Klient.

Jako opcję oferujemy możliwość doposażenia wylotu drenu w kratę stalową.

Waga elementu ok. 800kg

Produkowany z betonu o parametrach: C 30/37 – W8 – F150
(Inne parametry na zamówienie)

Element zbrojony

KPED 01.14 Piaskownik

Element produkowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta 01.14.

Piaskownik służy do wprowadzania wód opadowych ze spływu powierzchniowego do rurociągów za pośrednictwem studni wpadowej- zazwyczaj z osadnikiem z jednoczesnym przechwyceniem cząstek stałych niesionych przez wodę.

Piaskownik wyposażony jest w dwie kraty – wlotową i wylotową.

Element produkowany do kręgów o średnicach fi 100, 1200, 1500 i 2000mm

Waga elementu ok. 2400 kg

Produkowany z betonu o parametrach: C 30/37 – W8 – F150
(Inne parametry na zamówienie)

Element zbrojony

KPED 01.03 Przykanalik Okrągły

Element produkowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta 01.03.

Przykanalik okrągły służy do odwodnienia liniowego, stosowany do konstrukcji ścieku drogowego, skarpowego i umocnienia dna rowu.

Długość: 40 cm
Szerokość: 60 cm
Wysokość: 15 cm

Waga elementu ok. 64kg / 20 sztuk na palecie

Zapotrzebowanie – szt/m – 2.5
Produkowany z betonu o parametrach: C40/50

KPED 01.05 Przykanalik Skośny

Element Produkowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta 01.05. Przykanalik skośny służy do odwodnienia liniowego i często stosowany jest jako ciek prowadzony wzdłuż krawędzi drogi.

Długość: 40 cm
Szerokość: 50 cm
Wysokość: 20 cm

Waga elementu ok. 70kg / 16 sztuki na palecie

Zapotrzebowanie – szt/m – 2.5
Produkowany z betonu o parametrach: C40/50

KPED 03.10 Dyble Betonowe

Dyble betonowe to niewielkie elementy – prefabrykaty budowlane, które są przeznaczone do wzmacniania skarp, dna rowów, oraz wylotów urządzeń wodnych.

Dyble Betonowe Spec-Bet produkowane są w dwóch rozmiarach ich grubości: 12cm oraz 15cm

Produkowany z betonu o parametrach: C25/30

Dyble betonowe parametry
Rozmiar
Waga [kg]
Ilość sztuk na palecie [szt]
12 cm
32
48
15 cm
42
40

Oferta

Budownictwo
drogowe

Budownictwo
drogowe

Zapoznaj się ...

Kanalizacja

Budownictwo
ogólne

Budownictwo
ogólne

Zapoznaj się ...

Galanteria
betonowa

Galanteria
betonowa

Zapoznaj się ...