Pozostałe elementy do budowy dróg

Poniżej znajdą Państwo ofertę dotyczącą produktów z kategorii Pozostałe elementy do budowy dróg:

Przepusty betonowe

Przepusty betonowe to budowle stanowiące element korpusu drogowego lub nasypu budowlanego.

Przepusty betonowe pod zjazdem z drogi publicznej stanowią element tego zjazdu, zaś pod drogą publiczną przeznaczony jest do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus (nasyp) drogi.

Produkowany o średnicach od 200mm do 1000mm.

Przepust składa się z następujących elementów betonowych:

Podwaliny pod ekrany akustyczne

Betonowe belki podwalinowe zwane również podwalinami betonowymi montuje się pomiędzy hebami stalowymi jako podpory pod ekrany akustyczne. Produkt ten wykorzystywany jest w budownictwie drogowym

W firmie Spec-Bet oferujemy podwaliny pod ekrany akustyczne są zbrojone podwójną siatką. Każda belka ma uchwyty montażowe umiejscowione na górnej płaszczyźnie

Betonowe belki podwalinowe produkowane są w standardowych wymiarach 295cm / 395cm / 495cm x 50cm.

Istnieje jednak możliwość produkcji podwalin betonowych w dowolnych wymiarach i z indywidualnym zbrojeniem w oparciu o projekty przesłane przez zamawiającego

Produkowane są z betonu o parametrach: C25/30 lub wyższej
Możliwe odchyłki wymiarowe wg PN-EN 206-1
Podwaliny pod ekrany akustyczne rysunek poglądowy

Krawężniki betonowe