Podwaliny pod ekrany akustyczne

Betonowe belki podwalinowe zwane również podwalinami betonowymi montuje się pomiędzy hebami stalowymi jako podpory pod ekrany akustyczne. Produkt ten wykorzystywany jest w budownictwie drogowym. W firmie Spec-Bet oferujemy podwaliny pod ekrany akustyczne, które są zbrojone podwójną siatką. Każda belka ma uchwyty montażowe umiejscowione na górnej płaszczyźnie. Betonowe belki podwalinowe produkowane są w standardowych wymiarach 295cm / 395cm / 495cm x 50cm. Istnieje jednak możliwość produkcji podwalin betonowych w dowolnych wymiarach i z indywidualnym zbrojeniem w oparciu o projekty przesłane przez zamawiającego. Produkowane są z betonu o parametrach: C25/30 lub wyższej. Możliwe odchyłki wymiarowe wg PN-EN 206-1

Modele 3D