Podwaliny pod ekrany akustyczne

Opis

Betonowe belki podwalinowe zwane również podwalinami betonowymi montuje się pomiędzy hebami stalowymi jako podpory pod ekrany akustyczne. Produkt ten wykorzystywany jest w budownictwie drogowym

W firmie Spec-Bet oferujemy podwaliny pod ekrany akustyczne są zbrojone podwójną siatką. Każda belka ma uchwyty montażowe umiejscowione na górnej płaszczyźnie

Betonowe belki podwalinowe produkowane są w standardowych wymiarach 295cm / 395cm / 495cm x 50cm.

Istnieje jednak możliwość produkcji podwalin betonowych w dowolnych wymiarach i z indywidualnym zbrojeniem w oparciu o projekty przesłane przez zamawiającego

Produkowane są z betonu o parametrach: C25/30 lub wyższej
Możliwe odchyłki wymiarowe wg PN-EN 206-1