Kręgi denne PN

Krąg denny PN jest to podstawa studzienki z dnem tzw. kinetą. Główną rolą kręgu dennego jest podparcie całej konstrukcji stanowiącej fundament.

Modele 3D