Płyty chodnikowe dotykowe

Płyty chodnikowe dotykowe antypoślizgowe są wykonane ze specjalnymi wypustkami. Chodniki z fakturą antypoślizgową tworzą powierzchnię chropowatą i mogą służyć jako ścieżki prowadzące dla osób niewidomych, dojścia na pasy dla pieszych na jezdniach, strome chodniki i podejścia, pasy bezpieczeństwa, elementy ostrzegawcze na przejściach dla pieszych, wygrodzenie stref ruchu pieszego lub kołowego, wytyczenie ścieżek rowerowych, etc. Zapotrzebowanie – szt/m2 – 6.25 Produkowane są z betonu o parametrach C-40/50 wg normy PN-EN 1339 : 2005

Modele 3D